Інститут розвитку міста

Стара версія сайту

Створення ОСББ

Отже, ви вирішили стати справжнім господарем у власному будинку. У цій частиніви  дізнаєтесь, які реальні та послідовні кроки варто зробити.
Ви переконаєтеся, що створення ОСББ – це абсолютно реально!

Порядок створення ОСББ визначає Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” та постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 №1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

ОСББ може бути утворене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також нежилих приміщень.
Ініціативу при створенні ОСББ мають проявити мешканці.

КРОК ПЕРШИЙ – СТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ

Для початку необхідно утворити ініціативну групу зі створення ОСББ. Така ініціативна група повинна складатися не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.
Об’єднання  може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.
Протокол щодо утворення ініціативної групи

КРОК ДРУГИЙ – ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЧОЇ РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯ ОСББ

Ініціативній групі варто здійснити низку заходів, а саме:

 • провести роз’яснювальну та ініціативну роботу з мешканцями – мета та завдання створення ОСББ, функції з управління, обґрунтування фінансових засад діяльності, описати технічний стан будинку та довести доцільність створення ОСББ, ознайомити з позитивним досвідом наявних ОСББ;
 • зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів та скласти на їх підставі списки співвласників багатоквартирного будинку.
Інформацію про співвласників отримати можна за допомогою:
1)  Звернення до самих співвласників – це найпростіший спосіб, але він має ряд недоліків. По-перше, не всі мешканці є власниками квартир, в яких мешкають. По-друге, дехто з мешканців може бути «вороже» налаштовані до створення ОСББ та не надавати відомості про власника та/або про правовстановлюючі документи на квартиру або нежитлове приміщення;
2)   Державного реєстру речових прав нерухомого майна. Для отримання довідки з Реєстру представнику ініціативної групи необхідно звернутися до Центру адміністративних послуг «Віза» (мати при собі: паспорт, ідентифікаційний код та документ що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщенняв будинку) із заявою.
Послуга є платною і складає 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Але є один нюанс – в Реєстрі містяться відомості внесені до нього після 1 січня 2013 року.
 • підготувати проєкт статуту ОСББ – варто знати, що ваш статут має бути створений у відповідності до Типового статуту. Але запам’ятайте, що ви можете внести інші положення до вашого статуту, які будуть регулювати діяльність вашого об’єднання. Головне, щоб ці «інші положення» не суперечили вимогам чинного законодавства. Кінцевий варіант статуту треба надіслати електронною поштою всім співвласникам

  житлових/нежитлових приміщень для того, щоб вони мали змогу ознайомитись зі Статутом і надати свої зауваження/пропозиції;  (Типовий статут)

 • підготувати проєкт протоколу установчих зборів; (Протокол установчих зборів (створення ОСББ))
 • підготувати листки опитування; (Листок письмового опитування)
 • підготувати реєстр присутніх на зборах, у тому числі дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції, або письмовому опитуванні у довільній формі, зазначаючи відомості про кожного співвласника, а саме:  прізвище, ім’я,

  по батькові співвласника та його представника (у разі представництва особи); номер квартири або нежитлового приміщення; загальна площа квартири або нежитлового приміщення; документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника).

 • підшукати кандидатів управління ОСББ.

Протокол засідання ініціативної групи 

КРОК ТРЕТІЙ – ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ СБОРІВ ОСББ

Для цього потрібно оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів. Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціатором установчих зборів не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення установчих зборів. Повідомлення в письмовій формі надається кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилається рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, а також дозволені “альтернативні канали комунікації” співвласників з ініціатором зборів на підставі письмової заяви співвласника. Яка також може бути в електронному вигляді.

У повідомленні вказується:
·  з чиєї ініціативи скликаються збори;
· місце та час проведення зборів;
· порядок денний установчих зборів;
· наявність/відсутність технічної можливості для участі співвласників в установчих зборах дистанційно в режимі відеоконференції із зазначенням інформації щодо підключення до неї..
Оголошення про загальні інформаційні збори та повідомлення про проведення установчих зборів ОСББ

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ – ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ СБОРІВ

Скликає ініціативна група.
За технічної можливості може бути організовано участь в установчих зборах окремих співвласників (їх представників)(за їхнім бажанням) дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. Голосування таких співвласників (їх представників), крім голосування за обрання голови зборів, здійснюється шляхом заповнення ними листків опитування.

На зборах приймають рішення про створення ОСББ, про затвердження його статуту та про обрання правління ОСББ та голови правління ОСББ.
Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб, крім тих, які беруть участь у зборах дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. При прийнятті такого рішення кожний присутній співвласник (його представник) має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи).

Кожний співвласник (його представник), який взяв участь у голосуванні під час проведення установчих зборів або письмового опитування, заповнює листок опитування та підписує його власноруч або шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, із зазначенням результату голосування (“за” або”проти”).

ВАЖЛИВО!
Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового  приміщення  співвласника у загальній площі всіх квартир  та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових  приміщень,  загальна площа яких становить більш як 50 відсотків  загальної площі  всіх  квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має  один голос  незалежно  від кількості  та  площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
Рішення вважається  прийнятим,  якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо  в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрана  необхідна кількості  голосів “за” або “проти”, проводиться письмове опитування  співвласників, які не голосували на установчих зборах.
Письмове   опитування  співвласників   проводиться   протягом 45 календарних   днів  з дати  проведення  установчих зборів.  Якщо протягом  зазначеного строку  необхідну кількість голосів “за” не набрана, рішення вважається неприйнятим.

За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.
Отже, і ті, хто був особисто присутній на зборах, і ті, хто пізніше взяв участь у письмовому опитуванні, повинні заповнити листок опитування і підписати його власноручним або електронним підписом.

Листки опитування, створені у паперовій формі, пронумеровуються, прошнуровуються та зберігаються правлінням або іншою уповноваженою співвласниками особою. Листки опитування, створені у формі електронних документів та підписані шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, зберігаються правлінням або іншою уповноваженою співвласниками особою на електронному носії інформації у форматі, що дає змогу перевірити їх цілісність на такому носії. Тобто, листки опитування – самостійні документи, які зберігаються окремо і не є частиною протоколу зборів
Листки письмового опитування 
Протокол установчих зборів (створення ОСББ)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТІ УСТАНОВЧИМИ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ
Ініціативна група, зобов’язана не пізніше 15 календарних днів з дня проведення установчих зборів або завершення строку для письмового опитування
(у разі його проведення), надати в письмовій формі кожному співвласнику під власноручний підпис або рекомендованим листом “повідомлення про прийняті установчими зборами рішення із зазначенням результатів голосування з кожного питання”.
Повідомлення про рішення установчих зборів

КРОК П’ЯТИЙ – ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОСББ

Для державної реєстрації ОСББ необхідно звернутися за попереднім записом до Центру адміністративних послуг «Віза» або його територіальних підрозділів:
Центр адміністративних послуг «Віза»: м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1;
Територіальні підрозділи Центру адміністративних послуг «Віза»:
· Тернівський район, вул. Короленка, 1А, каб. 129;
· Покровський район, вул. Шурупова, 2, каб. 113 ;
· Саксаганський район, вул.Володимира Великого 32, каб.119;
· Довгинцівський район, вул. Дніпровське шосе, 11, каб. 102;
· Центрально-Міський район, вул. Староярмаркова, 44;
· Інгулецький район, проспект Південний, 1;
· Інгулецький район, вул. Гірників, 19, каб.11

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»- 0-800-500-459; https://viza.kr.gov.ua/
Державна реєстрація проводиться безоплатно.
Реєстрація ОСББ, назва яких збігається з іншими ОСББ, не допускається, і орган держреєстрації перевіряє, чи немає вже зареєстрованих ОСББ з таким найменуванням. При наявності ОСББ з тотожнім найменуванням, Вам буде надане повідомлення про залишення документів без розгляду, що не перешкоджає Вам усунути недоліки та надати документи для держреєстрації повторно. Щоб така проблема не виникала, ОСББ можуть скористатися порадою Реєстраційної служби перед назвою ОСББ ставити «КР. –  а далі назва».

ОСББ розташовується за місцем знаходження будинку.
Уповноважена установчими зборами особа (заявник) подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу держреєстрації  такі документи:
1) Протокол установчих зборів об’єднання.
2) Статут ОСББ. Статут прошивається, сторінки його нумеруються та підписується особою, яку на це уповноважили установчі збори.
3) Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
(форма № 1, отримується безпосередньо в місті реєстрації).
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники приміщень та заявник.
Документи, що подаються до органів держреєстрації, складаються державною мовою, прошиваються та нумеруються.
Реєстраційна картка ОСББ заповнюється заявником та зберігається в органі держреєстрації.

Що має зробити орган реєстрації?
1.  Перевірити наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх діючому законодавству. Якщо заявник подав не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, повідомити про це заявника і повернути його документи з повідомлення про залишення документів без розгляду або відмовою в державній реєстрації з вказаних причин. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.
2.  Після прийняття документів які відповідають чинному законодавству через 3 робочі дні орган державної реєстрації надає представнику ОСББ, який подав документи для державної реєстрації виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, яка і підтверджує факт державної реєстрації.
Відмова у державній реєстрації або залишення документів без розгляду може бути оскаржена заявником або іншими зацікавленими особами в установленому порядку.
3. Подати у день держреєстрації реєстрації ОСББ відомості  з реєстраційної картки  про реєстрацію до органів статистики,  доходів і зборів,  Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та присвоєння коду неприбутковості.

ВАЖЛИВО!
Орган держреєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених чинним законодавством, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.
ОСББ вважається юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

КРОК ШОСТИЙ  – ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В БАНКУ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧАТКИ
На даний момент відсутня потреба в отриманні дозволу на виготовлення печатки, як наслідок, замовляємо в комерційних структурах які надають ці послуги. Для відкриття рахунку в банку надається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Внески мешканців (квартплата) надходять на цей рахунок та витрачаються виключно на будинок.

КРОК СЬОМИЙ – УКЛАДАННЯ УГОД
Ви маєте укласти всі необхідні угоди з: ДТЕК, НОВА-КОМ, інтернет-провайдерами, обслуговування ліфтів та
з надавачами комунальних послуг та інше.
КРОК ВОСЬМИЙ – УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ
Управління   багатоквартирним  будинком здійснює  об’єднання через свої статутні органи управління. 
За  рішенням  загальних   зборів   функції  з   управління багатоквартирним  будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації. 
Об’єднання    самостійно    визначає   порядок    управління багатоквартирним   будинком  та може  змінити  його у  порядку встановленому Законом та статутом об’єднання.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Прокрутити вгору