Інститут розвитку міста

Стара версія сайту

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Структура відділу:

Відділ очолює начальник, в підпорядкуванні якого знаходяться три агенти з організації промислового туризму.

Мета відділу:

Реалізація заходів затверджених Програмою розвитку промислового туризму в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки, формування сприятливого туристичного іміджу міста, позиціонування міста на міжнародному туристичному ринку.

Завдання відділу: 

 • налагодження зв’язків із зарубіжними та вітчизняними партнерами в галузі промислового туризму, налагодження відносин, ведення ділового листування;
 • наповнення офіційного WEB-ресурсу, присвяченого розвитку промислового туризму в місті з повним банком даних про послуги в цій сфері, просуванню міста на міжнародному та державному ринку туризму;
 • проведення інвентаризації та створення міського реєстру індустріально-туристичних об’єктів, визначення пріоритетних об’єктів для розробки туристично-екскурсійних маршрутів;
 • розробка екскурсій, маршрутів з урахуванням соціальних, вікових, професійних та інших особливостей туристів;
 • аналіз ринку туристичних послуг, існуючої мережі туристичної інфраструктури (готельний, ресторанний бізнес, туристичні фірми та агенції);
 • підготовка монографій, путівників, буклетів, брошур, що презентують туристичні можливості міста;
 • аналіз вітчизняних та світових тенденцій становлення промислового туризму;
 • представлення міста на міжнародних наукових конференціях, спеціалізованих регіональних, національних і міжнародних виставках в межах України і за кордоном, та організація подібних заходів у місті;
 • забезпечення укладання договорів з промисловими підприємствами, музеями, виставковими залами міста для організації та проведення на їх території екскурсій;
 • проведення конкурсів індустріально-туристичної направленості.

Структура відділу:

Відділ очолює керівник, в підпорядкуванні якого знаходяться соціолог та фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Мета відділу:

Реалізація Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу, організація заходів, спрямованих на вигідне позиціонування міста на національному та міжнародному рівні.

Завдання відділу:

 • участь в реалізації заходів, передбачених Маркетинговою стратегією міста Кривого Рогу;
 • ініціювання, організація та проведення форумів, виставок, фестивалів, тощо, спрямованих на місцевий економічний розвиток та задоволення економічних, культурних, соціальних, ін.. потреб громади міста;
 • промоція міста на національному та міжнародному рівнях;
 • розробка та впровадження соціально-корисних проектів та програм;
 • підготовка аплікаційних заявок для участі у грантових конкурсах та програмах національного та міжнародного рівня;
 • вивчення та аналіз діяльності інституцій місцевого розвитку в інших містах, підготовка висновків та пропозицій щодо можливості запозичення позитивного досвіду;
 • моніторинг та використання інформації для підвищення ідентифікації і вирішення проблем міста.

Структура відділу:

Відділ очолює керівник, в підпорядкуванні якого знаходяться аналітик з інвестицій та експерт із зовнішньоекономічних питань.

Мета відділу:

Розробка та впровадження проектів місцевого розвитку, розробка інвестиційних продуктів, пошук та супровід інвесторів.

Завдання відділу:

 • розробка та супровід реалізації інвестиційних проектів / проектів розвитку»;
 • підготовка проектів та заявок/аплікаційних форм на участь у конкурсах та грантових програмах;
 • пошук потенційних інвесторів налагодження взаємодії та співпраці з ними;
 • налагодження та підтримка зв’язків з донорськими організаціями та фондами, що надають грантову та інформаційну підтримку;
 • інформаційна підтримка модуля «Путівник інвестора», розміщеного на сайті «Криворізький ресурсний центр».
 • участь в реалізації заходів, спрямованих на розвиток індустріального парку міста;
 • акумулювання ідей, спрямованих на розвиток інвестиційного потенціалу міста з урахуванням його специфіки, можливостей і потреб;
 • участь в дослідженні об’єктів потенційної інвестиційної привабливості;
 • участь в організації прийомів іноземних делегацій та груп;
 • підготовка запитів до потенційних інвесторів, донорів, партнерів, в тому числі міжнародних.

Структура відділу:

Відділ очолює керівник, в підпорядкуванні якого знаходяться перекладач, фахівець інформаційних технологій та фахівець комп’ютерної гарфіки.

Мета відділу:

Висвітлення діяльності ІРМ у засобах масової інформації, в тому числі офіційних вебресурсах підприємства, налагодження комунікації з міжнародними партнерами, розробка промо матеріалів.

Завдання відділу:

 • забезпечення комунікації, координації зв’язку, налагодження та підтримки партнерських стосунків з зарубіжними та вітчизняними партнерами, підприємствами, представниками громадськості, засобами масової інформації, владою;
 • адміністрування WEB-ресурсів та сторінок підприємства українською та англійською мовами, наповнення їх контентом та створення дизайну;
 • підготовка аплікаційних форм для участі у грантових програмах українською та англійською мовами;
 • розроблення ідеї та/або дизайну поліграфічної, промо, відео продукції, логотипів, графічної частини до текстів та презентацій, створення 3D моделей об’єктів тощо;
 • підготовка матеріалів: для офіційних заяв, преси, публікацій, статей, інформаційних повідомлень, поліграфічної та печатної продукції тощо;
 • переклад матеріалів, пов’язаних з діяльністю підприємства: презентацій, промоційних матеріалів, проектних пропозицій, листів до/від зарубіжних партнерів, матеріалів для розміщення на вебресурсах, інформації для потенційних інвесторів, а також матеріалів конференцій, нарад, семінарів, ділових зустрічей тощо

Структура відділу:

Відділ очолює начальник, в підпорядкуванні якого знаходяться два провідних фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну).

Мета відділу:

Розробка та супровід комунікацій з організації просторової взаємодії задля забезпечення позитивного впливу на міське середовище, створення    дизайн-контенту візуальної привабливості міста  Кривого Рогу, розробка пропозицій щодо урбадизайну міського середовища на окремих територіях.

Завдання відділу: 

– реалізація  іміджевого, соціального, урбаністичного напрямку;

– графічне оформлення програм по встановленим стандартам, при необхідності вносить  зміни;

– адміністрування WEB-ресурсів та сторінок підприємства української та англійською мовами, створення їх контенту та дизайну;

– приймати участь в розробленні, впровадженні та реалізації проєктів та програм;

– виконання роботи іміджевого напрямку з розробки рекламних проспектів, флаєрів, буклетів, монографій, путівників, плакатів, брошур, відеороликів  туристичного напрямку міста, сувенірної продукції, зовнішньої реклами та промоматеріалів до міських заходів;

– виконання роботи соціального напрямку із створення інформаційно-рекламних матеріалів порушуючи з проблематики міста: сміття, екологія, безпека дітей тощо;

– виконання роботи урбаністичного напрямку зі  створення  дизайну-концепту об’єктів міського середовища: сквери, парки, прибудинкова територія тощо; дизайну-концептів вуличної фурнітури (зупинки, лавочки, ліхтарі, урни, для сміття тощо); з   організації житлового простору задля комфорту: фасади та тротуари, освітлення певних ділянок;

– розроблення ідеї та/або дизайну поліграфічної, промо, відео продукції, логотипів, графічної частини до текстів та презентацій, створення 3D моделей об’єктів тощо.

Структуру відділу:

Відділ очолює начальник, в підпорядкуванні якого знаходяться два провідний фахівця  у сфері автоматизованої обробки екологічної інформації.

Мета відділу:

Збір, накопичення, збереження, обробка та відображення інформації  про стан атмосферного повітря м. Кривого Рогу.

Завдання відділу: 

– збір, накопичення, збереження, обробка та відображення інформації  про стан атмосферного повітря м. Кривого Рогу від суб’єктів моніторингу

– розширення знань про екологічний стан атмосферного повітря;

– створення і ведення  міської бази даних спостереження атмосферного повітря;

– поліпшення оперативності та достовірності інформаційного обслуговування громадськості;

– аналіз, оцінка і прогнозування стану атмосферного повітря;

– надання до управління екології виконкому Криворізької міської ради узагальненої інформації про рівень забруднення атмосферного повітря та інших матеріалів що стосується його якості;

– надання пропозицій до управління екології виконкому Криворізької міської ради щодо планування природоохоронних заходів, спираючись на результати спостереження за станом атмосферного повітря;

– організація процесу проведення технічного обслуговування центрального серверу бази даних інформації про стан атмосферного повітря від автоматизованих постів спостереження.

– організація   безперебійної  і технічно правильної  експлуатації і надійної роботи обладнання, утримання в працездатному стані на необхідному рівні точності;

– організація   своєчасного і якісного ремонту, модернізація обладнання, робота з підвищенням його надійності і довговічності, технічний нагляд за станом,  належне утримання та експлуатація відповідного обладнання;

–  систематизація  та опрацювання  причин технічних несправностей системи спостереження атмосферного повітря.

Графік роботи відділу з 08:00 до 16:30, обідня перерва з 12:30 до 13:00

Реєстрація для консультацій приймається за телефоном +380671818726

Структура відділу:

Відділ очолює начальник, в підпорядкуванні якого знаходяться фахівець та провідний фахівець консультант

Мета відділу:

Підтримка створення розвитку ініціатив співвласників багатоквартирних будинків щодо їх діяльності, в тому числі і інформаційної підтримки заходів з енергоефективності, що в кінцевому результа ті призведуть до суттєвої економії витрат на комунальні послуги, підвищення рівня комфорту, умови проживання в будинках, тощо

Завдання відділу:

 • Підтримка створення, розвитку ініціатив співвласників багатоквартирних будинків щодо їх діяльності, в тому числі і реалізації заходів з енергоефективності, що в кінцевому результаті призведуть до суттєвої економії витрат на комунальні послуги, підвищення рівня комфорту, умов проживання у будинках, тощо.
 • Підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства в частині впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді організованих співтовариств.
 • Надання пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення законодавчого поля для більш ефективного впровадження реформ, у тому числі з енергоефективності в житловому фонді організованих співтовариств.
 • Підготовка проєктів та заявок на учать у конкурсах та грантових програмах.
 • Пошук потенційних інвесторів налагодження взаємодії та співпраці з ними.
 • Налагодження та підтримка зв’язків з донорськими організаціями та фондами, що надають грантову та інформаційну підтримку.
 • Проведення інформування навикам управління житловим фондом, здійснення інформаційної роботи серед створених організованих співтовариств щодо необхідності виконання заходів із енергоефективності, енергоаудиту в житлових будинках.
 • Організація та проведення конференцій, зустрічей, із залученням фахівців сфери з енергоефективності, методичних та навчальних семінарів, «круглих столів».
 • Створення, розробка, надання методичних матеріалів та рекомендацій відповідного напрямку.
 • Проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи серед населення щодо створення та діяльність організованих співтовариств.
 • Оперативний обмін інформацією в частині управління та утримання будинків і їх прибудинкових територій.
 • Залучення фінансування до проєктів розроблених Відділом.
 • Розгляд пропозицій щодо внесення змін до Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі.
 • Інформувати і надавати консультації з питань створення, діяльності організованих співтовариств, укладення договорів з надавачами житлово-комунальних послуг, ведення фінансово-господарської діяльності.
 • Співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та асоціаціями щодо проведення тренінгів, практикуму із залученням фахівців відповідного напрямку.
 • Здійснює інші заходи щодо реалізації завдань та функцій Відділу.
Прокрутити вгору