У чому полягає сутність Проекту РЕОП та які переваги для Кривого Рогу від участі у ньому?

 


“РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТІ ДО ЕКОНОМІЧНО-ОБҐРУНТОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБЛАСТЕЙ І МІСТ УКРАЇНИ” (ПРОЕКТ РЕОП) у місті Кривому Розі.

 


Початок Проекту та загальна інформація

 

Основним документом, який визначає умови співпраці виконавчого комітету Криворізької міської ради та Конференційної ради Канади щодо спільної реалізації Проекту “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України” (Проекту РЕОП), є Меморандум про взаємопорозуміння, підписаний у 2010 році (Меморандум). Цей документ передбачає ряд механізмів взаємодії виконавця Проекту РЕОП та його реципієнта, в т. ч. загальні принципи залучення виконавчого комітету Криворізької міської ради та його структурних підрозділів до реалізації Проекту РЕОП.

Конференційна рада Канади (КРК) здійснює Проект «Розбудови спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку (РЕОП) в областях і містах України. Це важливий проект, який дозволить області і містам збільшити свій потенціал для використання засобів бенчмаркінгу і прогнозування для більш динамічного економічного планування. Виконання РЕОП націлене на навчання регіональних посадових осіб з цільових областей і міст використанню складних інструментів для задоволення багатьох потреб планування економічного розвитку. До цих інструментів відносяться бенчмаркінг, а також демографічні, економічні та фінансові моделі прогнозування. Вони забезпечуватимуть формування прогнозного елементу для планів економічного розвитку, який є одним з найважливіших компонентів у процесі планування.

 

 

Опис Проекту

Мета:

Вдосконалення процесу економічного планування розвитку областей і міст України з використанням аналітичних та прогнозних інструментів.

Тривалість:

П’ять років (березень 2010 – лютий 2015).

Фінансування:

Канадська агенція міжнародного розвитку (KAMP)

Виконавець:

Конференційна рада Канади

Конференційна Рада Канади (КРК) утворена в 1954 році та займається прикладними дослідженнями у Канаді, має філії в США і Європі.

Найбільша канадська неприбуткова організація, що займається прикладними дослідженнями. Її місія – розбудова організаційної спроможності канадського уряду та приватних компаній за допомогою прикладних досліджень, побудови партнерства, аналітичного супроводження та навчання.

КРК незалежна, але пов’язана з Конференційною Радою Інк. Нью-Йорка [The Conference Board, Inc. of New York], яка надає послуги приблизно 2000 компаніям з 60 країн і має офіси у Брюсселі та Гонконгу.

Основні напрямки роботи КРК: результати економічної діяльності і тенденції, які враховують бенчмаркінг, демографічне та економічне прогнозування; управління людськими ресурсами; імміграція; лідерство і управління; освіта і навчання; політика у галузі енергетики, охорони довкілля і транспорту; охорона здоров'я і добробут; національна оборона і громадська безпека; технології та інновації; торгівля, інвестиційна політика і міжнародне співробітництво.

Конференційна рада працювала у таких міжнародних проектах розвитку в Україні, а саме:

Проект «Соціально-економічні результати і спроможність виконання потенційного аналізу в Україні» (СЕРСПА), 2006-2009 рр.; Аналіз Державного бюджету при Секретаріаті Президента, 2008-2009 рр. – (АДБ); Проекти побудови економетричних моделей в Україні, 1999-2004 рр.

 

Географія проекту:

 

Дніпропетровська та Львівська області

Партнери:

 

Центральний рівень

 • Міністерство економіки України;
 • Міністерство з питань житлово-комунального господарства України;
 • Міністерство регіонального розвитку та будівництва України;
 • Національна академія державного управління при Президентові України.

Обласний рівень

 • Дніпропетровська обласна державна адміністрація;
 • Львівська обласна державна адміністрація.

Місцевий рівень

 • Дніпропетровська міська рада;
 • Виконавчий комітет Криворізької міської ради;
 • Виконавчий комітет Нікопольської міської ради;
 • Виконавчий комітет Львівської міської ради;
 • Виконавчий комітет Червоноградської міської ради;
 • Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради.

Напрямки діяльності:

 • Побудова системи збору статистичних даних та економічних показників на обласному та місцевому рівнях;
 • Порівняльний аналіз (бенчмаркінг) вибраних областей та міст з метою визначення основних можливостей та перешкод для економічного розвитку;
 • Розробка демографічних, економічних та фіскальних прогнозів для вибраних областей і міст України;
 • Розбудова спроможності службовців вибраних областей і міст України до планування економічного розвитку з використанням аналітичних та прогностичних інструментів;
 • Розробка курсу з обґрунтованого планування економічного розвитку із використанням інструментів кількісного аналізу.

Наскрізні питання:

Гендер

Проведення гендерного економічного аналізу та розробка гендерних бюджетів для двох відібраних міст з метою формування гендерно-чутливих економічних стратегій збалансованого розвитку міст і областей.

Довкілля

Дослідження впливу стану довкілля на економічний розвиток відібраних областей та міст України, а також його врахування при підготовці планів місцевого економічного розвитку.

Продукти:

 • Результати порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) областей і міст України;
 • Математична модель демографічного прогнозування та передбачення;
 • Математична модель прогнозування потенційного випуску та економічне передбачення;
 • Математична модель фіскального прогнозування i фіскальне передбачення;
 • Комплексний аналітичний звіт щодо стану соціально-економічного розвитку;
 • Стратегічні плани розвитку вибраних областей і міст України, розроблені та вдосконалені на основі прогнозів та економічного аналізу;
 • Курс з обґрунтованого планування економічного розвитку.

Результати:

 • Здатність визначати обґрунтовані пріоритети економічного розвитку областей і міст України;
 • Реалістичність планів економічного розвитку областей і міст України;
 • Cпроможність краще обстоювати інтереси перед урядом України;
 • Ефективніше залучення інвестицій, кредитів та донорської допомоги на цілі економічного розвитку.

Інструменти:

 

Порівняльний аналіз (бенчмаркінг)

Порівняльний аналіз (бенчмаркінг) основних чинників економічного розвитку на обласному та місцевому рівнях використовуватиметься для визначення конкурентних переваг, що є важливою передумовою формулювання пріоритетів економічного розвитку.

Порівняльний аналіз охоплюватиме наступні сфери: наявні ресурси, рівень і динаміка економічного розвитку, трудові ресурси та продуктивність праці, бізнес- та інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інфраструктура і транспорт, освіта та наукові розробки.

Демографічне прогнозування

Довгострокові демографічні тенденції мають значний вплив на майбутні доходи, видатки бюджетів областей і міст, а також їх економічні перспективи.

Для вибраних областей і міст окремо буде розроблено довгострокове демографічне передбачення, що дозволить сформувати стратегію для подолання негативного впливу демографічних процесів.

Демографічне передбачення слугуватиме основою для економічного та фіскального прогнозування.

Економічне прогнозування

Реалістична оцінка майбутніх економічних тенденцій є ключовим елементом довгострокового планування економічного розвитку. На основі прогнозів за галузями та місцевих економічних тенденцій буде сформовано економічне передбачення для вибраних областей і міст України. Ці передбачення слугуватимуть основою для фіскального прогнозування.

Фіскальне прогнозування

Фіскальне прогнозування є кінцевим кроком в обґрунтуванні планів економічного розвитку.

Фіскальне передбачення дасть змогу визначити обсяг доступних бюджетних ресурсів для реалізації стратегічних пріоритетів економічного розвитку вибраних областей і міст України.

Фіскальне передбачення також має стати інструментом інформування центральної влади про фінансові потреби областей і міст.

Допомога міністерствам:

 • Міністерство економіки України: оцінка соціально-економічного розвитку областей України шляхом порівняльного аналізу набору показників за набором показників;
 • Міністерство регіонального розвитку та будівництва України: розробка карти діяльності донорів в розрізі областей України для більш ефективної її координації;
 • Міністерство з питань житлово-комунального господарства України: розробка набору показників для оцінки ефективності надання житлово-комунальних послуг для понад 60 міст України.

Розбудова спроможності:

 • Розбудова спроможності посадових осіб на обласному та міському рівні до розробки, використання та підтримки аналітичних та прогнозних інструментів для обґрунтованого планування економічного розвитку;
 • Розбудова спроможності посадових осіб на обласному та міському рівні до збору та аналізу статистичних даних та соціально-економічних показників;
 • Розбудова спроможності посадових осіб на обласному та міському рівні до використання кількісного аналізу під час планування економічного розвитку;
 • Розбудова спроможності Національної академії державного управління при Президентові України до викладання курсу з обґрунтованого планування економічного розвитку.

 

 

 

Переваги участі в Проекті РЕОП для міст


 • Реалістичний та достовірний план економічного розвитку, що відповідає міжнародним стандартам, який опубліковано та який є доступним для потенційних інвесторів.
 • Покриваються витрати на переклад, друк та редагування переглянутого (вдосконаленого) плану економічного розвитку.
 • Структурні підрозділи виконкому міськради отримають розроблені всебічні бази даних, що міститимуть перевірену демографічну, економічну, фінансову та статистичну інформацію.
 • Результати кількісного аналізу буде інтегрованo до пропозицій (заявок), які місто використовує для отримання додаткового фінансування.
 • Буде розроблено та започатковано виконання комунікаційної стратегії щодо для інформування про новий план економічного розвитку.
 • Передача місту 7 нових комп’ютерів, оснащених ліцензійними версіями програмного забезпечення “Майкрософт Офіс”.
 • 7 працівників міськвиконкому/облдержадміністрації пройдуть навчання з користування програмою “Мікрософт Ексель”.
 • Місто отримає 5 опублікованих звітів з результатами кількісного аналізу і зможе представити їх місцевим ЗМІ, громаді та потенційним інвесторам:

- бенчмаркінг: за низкою індикаторів визначає місце, яке посідає місто відносно інших міст, взятих для порівняння.

демографічний прогноз: описує поточну ситуацію та майбутнє демографічного розвитку місті.

- економічне передбачення: дає уявлення про економічну перспективу міста.

-  фіскальне прогнозування: описує поточні та майбутні фінансові перспективи міста.

-  підсумковий звіт: комплексний звіт, що підсумовує результати бенчмаркінгового, демографічного, економічного та фінансового звітів.

 • На веб-сайт міста буде розміщено результати кількісного аналізу, здійсненого фахівцями проекту РЕОП, що допоможе в залученні додаткових інвестицій.
 • Усі зацікавлені групи інтересів у місті матимуть в своєму розпорядженні стратегію економічного розвитку, що ґрунтується на глибинному аналізі.

 Тренінги в межах Проекту

У процесі реалізації Проекту члени робочої групи від виконкому Криворізької міської Ради взяли участь у тренінгах за різною тематикою.

Дата

Місце

Тематика

17-18 березня 2011 року

Дніпропетровськ

MS Excel 2010

26 квітня 2011 року

Кривий Ріг

Бенчмаркінг для підтримки місцевого економічного розвитку

11-12 травня 2011 року

Дніпропетровськ

1 тренінг з демографічного прогнозування

10 листопада 2011 року

Кривий Ріг

1 тренінг з бюджетного прогнозування

29-30 листопада 2011 року

с. Пісчанка, Новомосковського району, Дніпропетровської області

2 тренінг з демографічного прогнозування

14-15 травня 2012 року

Львів

2 теоретичний тренінг з бюджетного прогнозування

5 червня 2012року

Кривий Ріг

1 практичний тренінг з демографічного прогнозування

18-19 червня 2012 року

Дніпропетровськ

1 теоретичний тренінг з економічного прогнозування

10-11 вересня 2012 року

Київ

Додатковий тренінг з MS Excel 2010

1 листопада 2012 року

Кривий Ріг

1 практичний тренінг з бюджетного прогнозування

20 листопада 2012 року

Кривий Ріг

2 практичний тренінг з демографічного прогнозування

21-22 лютого 2013 року

Київ

1 практичний тренінг з економічного прогнозування

5-6 березня

Дніпропетровськ

Тренінг зі стратегічної екологічної оцінки

 

Членами робочої групи Проекту РЕОП від Криворізької міської ради є:

Світличний Олександр Вікторович

Заступник міського голови

Підпалько Тетяна Анатоліївна

Заступник начальника управління економіки виконкому міськради

Червона Ірина Віталіївна

Начальник відділу місцевого економічного розвитку управління економіки виконкому міськради

Назарова Юлія Валеріївна

Головний спеціаліст – економіст відділу планування та виконання бюджету фінансового управління

Хмуренко Лариса Іванівна

Головний спеціаліст – економіст відділу планування, аналізу та оцінки виконання доходів бюджету фінансового управління

Прохорец Людмила Іллівна

Заступник начальника управління розвитку підприємництва виконкому міськради

Гетало Олена Леонідівна

Начальник відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення

 

Підготовлені інформаційні та прогнозні документи

       На даний момент фахівцями Проекту підготовлено і надруковано Профіль міста Кривого Рогу, який є документом інформаційно-аналітичного характеру і об’єднує у собі показники економки, демографії та бюджету міста. Переглянути Профіль міста можна тут.

12 грудня 2012 року спеціалістами Проекту представлено і обговорено у міськвиконкомі результати першого етапу кластерного аналізу економіки міста. З 25 лютого по 1 березня 2013 року проведено інтерв’ю з керівниками підприємств, які представляють потенційно перспективні напрями (кластери) розвитку економіки міста – відбувся другий етап, отже невдовзі фахівці РЕОП представлять остаточний кластерний аналіз економіки міста.

 

Перспективи

         У подальшому фахівці Проекту продовжать роботу над створенням звітів за результатами прогнозування: економічного, бюджетного, гендерного та бенчмаркінгу.

        Спланована об’ємна тренінгова програма. Планується продовжити тренінги з демографічного прогнозування, бюджетного прогнозування, економічного прогнозування, бенчмаркінгу; розпочати тренінги з гендерного бюджетування, стратегічної оцінки екологічної ситуації, прогнозування екологічної ситуації.

      Найближчим часом консультантами Проекту буде завершено кластерний аналіз економіки міста, що дозволить більш обґрунтовано обирати перспективні напрямки диверсифікації економіки міста.

        У результаті працівниками виконкому міськради буде опановано стратегії розбудови економічного обґрунтованого планування розвитку міста, які наразі використовуються у Канаді та інших розвинених країнах, що значною мірою покращить процес планування економічного розвитку у місті.

 

 

Координатор Проекту РЕОП у місті Кривий Ріг

А.І. Нагорний