До обговорення проекту Концепції реформування органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Ні в кого не викликає сумніву те, що існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Функціонування місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг шляхом сталого розвитку громади. Перед місцевим самоврядуванням постали виклики, які потребують ефективного та швидкого реагування.

Саме на розв’язання проблем, пов’язаних з функціонуванням органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади спрямований проект Концепції реформування органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, в якому визначені:

- шляхи і способи розв’язання проблеми;
- принципи реформування;
- завдання реформи.

Проектом передбачено, що реалізація Концепції буде здійснюється двома етапами: перший підготовчий етап (2013 - 2015 рр.), та другий етап впровадження (2015—2020 рр.). Також визначені очікувані результати та джерела фінансових ресурсів.

Детально ознайомитися з проектом Концепції реформування органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні можна тут