Перспективи розвитку IT технологій у Кривому Розі

11 липня 2013 року відбулося засідання з питання розвитку кластеру «IT послуги» та створення технопарку у Кривому Розі за участі представників влади міста, головних підприємств, навчальних закладів та Інституту розвитку міста.

Згідно дослідженням (прогнозам) фахівців Проекту РЕОП (Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України), одним з перспективних кластерів розвитку економіки у Кривому Розі є ІТ сектор. Пояснюється це наявністю талановитих спеціалістів та попитом на продукти ІТ серед підприємств міста, які з кожним роком все більше використовують автоматизовані системи виробництва. Саме тому і постала потреба зібрати представників науки та бізнесу, аби з’ясувати актуальну ситуацію щодо функціонування ІТ сфери у місті та можливостей її розвитку. На засіданні також обговорювали:

-    досвід створення технопарків на території України та за кордоном;
-    можливості підготовки ІТ фахівців у  ДВНЗ «Криворізький національний університет»;
-    створення технопарку у Кривому Розі.

Довідка: Технологічний  парк (технопарк) – це юридична особа або група юридичних осіб (далі - учасники технологічного  парку),  що  діють відповідно  до  договору  про  спільну  діяльність  без  створення юридичної особи  та  без  об'єднання  вкладів  з  метою  створення організаційних  засад  виконання  проектів  технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та   забезпечення  промислового  випуску  конкурентоспроможної  на світовому ринку продукції. Територія технопарку може об’єднувати об'єкти індустрії, науково-дослідні компанії, діловий центр, виставочні площі, навчальні заклади, а також обслуговуючі це все об'єкти: склади, житлову інфраструктуру, охорону і так далі.

В Україні на сьогодні фактично функціонує 8 технопарків, головні з яких Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона (м. Київ), Інститут монокристалів (м. Харків) та Вуглемаш (м. Донецьк). Підставою для їх діяльності є Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків». Завдяки технопаркам створюються нові робочі місця, збільшуються надходження в бюджет, розвивається вітчизняна наука та задовольняються потреби бізнесу (і не тільки) в інноваційних продуктах ІТ.

Зарубіжний досвід вказує на досить високий рівень розвитку  цієї сфери (наприклад, у Німеччині близько 30 парків, Канаді – 77, Великобританії 77). Як правило, вони функціонують при університетах, мають декілька засновників і підтримуються на загальнодержавному рівні у вигляді спрощеної системи оподаткування, пільгових умов оренди та ін.

Оцінюючи можливості створення технопарку у Кривому Розі, учасники засідання окреслили такі проблемні питання:

-    підготовка ІТ спеціалістів

На сьогоднішній день у навчальних закладах міста недостатня матеріально-технічна база, студенти не мають можливості працювати на сучасному ІТ обладнанні, а викладачі, в свою чергу, - навчати їх, підвищувати власну кваліфікацію та випускати конкурентоспроможного спеціаліста на ринку ІТ.

Але, не зважаючи на ці об’єктивні обставини, за словами експертів, у місті існує контингент талановитих, досвідчених фахівців, здатних розробляти інноваційні ІТ продукти, і завдання технопарку – об’єднати цих спеціалістів та бізнес, щоб вийти на більш високий рівень розвитку ІТ сектору .


-    зацікавленість бізнесу

Підприємства різних форм власності можуть стати потенційними покупцями ІТ-продуктів майбутнього технопарку. Наявність попиту на якісні ІТ-продукти та тісного зв'язку бізнесу і науковців є головною умовою ефективного функціонування ІТ-технопарку у місті Кривому Розі.    

Однією з переваг Кривого Рогу для створення технопарку є його інфраструктура - наявність великих площ, вільних приміщень, відносно дешевого житла.

Всі учасники засідання дійшли спільної думки щодо доцільності функціонування у місті технопарку і найближчим часом буде здійснено серію заходів спрямованих на створення оптимальних умов для його заснування у нашому місті.