Проектом РЕОП розроблено посібник з демографічного прогнозування

Проект РЕОП у співпраці з Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ) підготував посібник «Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування», який було рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Цей посібник можна назвати черговим кроком у напрямі удосконалення стратегій розвитку країни, її міст та областей, державної політики у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, сімейно-шлюбних відносин, молодіжної, міграційної політики тощо.
Він стане в нагоді не тільки слухачам НАДУ, але й кожному, хто розроблятиме різноманітні аналітичні, програмні та прогнозні документи з демографічних питань.

Видання містить практичні рекомендації з розроблення демографічних прогнозів, формування припущень про майбутні тренди народжуваності, смертності та міграції, інтерпретації результатів демографічного прогнозування та їх врахування при виробленні політики органами державного управління та місцевого самоврядування.
 
Демографічна модель прогнозування є складовою системи моделей, що також включає економічну і бюджетну моделі, кожна з яких виконує свою роль в забезпеченні обґрунтованого планування місцевого розвитку:
демографічна модель дозволяє  прогнозувати чисельність населення в місті/області з поділом за віком та статтю;
економічна модель дає можливість прогнозувати динаміку номінального та реального обсягів випуску продукції і послуг, зайнятості, фонду оплати праці та інших економічних змінних у місті/області;
– бюджетна модель дозволяє прогнозувати доходи та видатки міста/області на основі демографічних та економічних передбачень;
– модель бенчмаркінгу передбачає порівняння ключових показників міста/області з аналогічними показниками інших адміністративно-територіальних одиниць України та інших країн з метою виявлення конкурентних переваг.
 
Таким чином, усі чотири моделі взаємопов’язані між собою. Результати прогнозу, отримані від одних моделей, слугують чинниками для прогнозування параметрів в інших моделях. Застосування всіх чотирьох моделей у комплексі дозволяє сформувати цілісну систему прогнозних і програмних документів соціального та економічного розвитку території.
 
Цей навчальний посібник є першим із серії посібників, в яких описуються методологічні та прикладні аспекти зазначених моделей прогнозування та моделі бенчмаркінгу.
 
Електронну версію можна завантажити за цим посиланням:
http://www.ebed.org.ua/sites/expertise.one2action.com/files/ebed_demogra....