На грудневій сесії Криворізької міської ради затверджено Концепцію індустріального парку "Кривбас"

Світова практика свідчить про те, що створення індустріальних парків – один з найбільш ефективних шляхів залучення інвестицій, зокрема, іноземних, задля економічного зростання як у межах певного міста/регіону, так і всієї країни.

Індустріальні парки – це система ведення бізнесу, що передбачає використання земель типу браунфілд (територія з функціонуючими/нефункціонуючими промисловими об’єктами) та грінфілд (територія вільна від забудови) потенційними інвесторами для розміщення на них своїх виробничих потужностей.

Конкурентоспроможний індустріальний парк повинен мати розгалужену інфраструктуру, комунікації, вигідне розташування та трудові ресурси. Сприяння місцевої влади у проходженні дозвільно-погоджувальних процедур також надає особливих переваг при виборі індустріального парку.

В Україні все впевненіше розгортається діяльність щодо створення привабливого інвестиційного клімату країни та залучення інвестицій, що чітко прослідковується у Програмі економічних реформ Президента на 2010 – 2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та інших законодавчих документах.

Розвиток індустріальних парків розглядається як можливість вигідного використання промислових територій та забезпечення додаткових надходжень у бюджет. Законом України "Про індустріальні парки" визначено правові та організаційні засади їх створення і функціонування в Україні.

Кабінетом Міністрів України створено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект України), що приймає рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків України. Останній передбачає надання державної підтримки у вигляді безвідсоткових кредитів (позик) та цільового фінансування на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків.

Затверджені в рамках регіону "Комплексна стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року" та "Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року", спрямовані на забезпечення сталого економічного зростання.

Кривий Ріг як потужне промислове місто, де в достатній кількості наявні території  браунфілдів та грінфілдів, не залишився осторонь такої економічно вигідної тенденції як індустріальний парк.

Так, Інститутом розвитку міста Кривого Рогу та управлінням економіки виконкому міської ради було розроблено Концепцію створення  індустріального парку на земельній ділянці площею 34,07 га в межах промислового району "Коломійцевський", в східній частині міста.

Концепція включає опис основних переваг міста Кривого Рогу як майданчика для створення індустріального парку, детальну характеристику земельної ділянки, прогнозні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні та інші), необхідні для створення й функціонування  індустріального парку "Кривбас", очікувані джерела їх залучення, організаційну модель  парку та інші аспекти.

Концепцією визначені результати функціонування індустріального парку у Кривому Розі: економічний розвиток міста,  підвищення конкурентоспроможності території, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до міського бюджету міста та Державного бюджету України за рахунок створення додаткових робочих місць, а також покращення купівельної спроможності населення міста.

В грудні 2013 року на черговій сесії Криворізької міської ради депутатами було затверджено Концепцію створення  індустріального парку "Кривбас", яку згодом було подано в Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект України) з метою включення індустріального парку "Кривбас" в Реєстр та заручення фінансовою підтримкою держави у питаннях облаштування парку та пошуку інвесторів.

Наступний крок – проведення конкурсу з вибором керуючої компанії індустріального парку "Кривбас" у відповідності до Закону України "Про індустріальні парки".

На даний проект покладаються великі надії, адже він може стати рушійною силою диверсифікації економіки міста, залучення додаткових коштів до бюджетів усіх рівнів, що сприятиме процвітанню міста та підвищенню рівня життя його мешканців.