Про проект

В наш час залучення інвестицій є запорукою сталого економічного розвитку місцевого та національного масштабу. Створення індустріального парку - це інноваційний спосіб підвищення інвестиційної привабливості регіону, випуск нового конкурентоспроможного інвестиційного продукту та нові робочі місця. Враховуючи необхідність диверсифікації економіки міста, розробка концепції індустріального парку є необхідним та першочерговим завданням.

Мета проекту полягає у створенні у місті Кривому Розі індустріального парку.

Завдання проекту:
- розробка концепції індустріального парку у місті Кривому Розі;
- подання концепції на затвердження міською радою;
- визначення керуючої компанії та учасників індустріального парку;
- внесення індустріального парку «Кривбас» до Реєстру індустріальних парків України.

Очікувані результати:
- створення індустріального парку;
- підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості міста;
- створення нових робочих місць;
- збільшення надходжень у бюджет.

З листопада 2013 року розпочалася активна робота щодо створення індустріального парку на території міста Кривого Рогу. Було вивчено світовий досвід функціонування індустріальних парків, зроблено оцінку потенційних можливостей міста Кривого Рогу для реалізації такого проекту.

Детальне ознайомлення із Законом України «Про індустріальні парки» визначило алгоритм дій зі створення індустріального парку.

Задля координації процесу було створено робочу групу, до якої увійшли представники КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» та управління економіки Криворізької міської ради.

Результатом зустрічей експертів стало визначення концепції індустріального парку, що отримав назву «Кривбас». Передбачається, що парк буде розміщений на земельній ділянці площею 34,07 га в межах промислового району "Коломійцевський", в східній частині міста. Парк розрахований на 30 років, розташований у вигідному місці з точки зору логістики, інженерно-технічних комунікацій та доступності до житлових масивів, що гарантує його забезпеченість кадровим потенціалом.

Концепція включає опис основних переваг міста Кривого Рогу як майданчика для створення індустріального парку, детальну характеристику земельної ділянки, прогнозні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні та інші), необхідні для створення й функціонування індустріального парку "Кривбас", очікувані джерела їх залучення, організаційну модель парку та інші аспекти.

Керуючись Законом України «Про індустріальні парки», концепцію було подано на розгляд депутатів Криворізької міської ради та успішно затверджено на грудневій сесії 2013 року.

Наступним кроком стало створення регуляторного акту щодо проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку "Кривбас". 18.04.2014 у Муніципальному центрі послуг міста Кривого Рогу відбулося публічне слухання з питань обговорення проекту рішення міської ради "Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку "Кривбас" та аналізу його регуляторного впливу.

На публічному слуханні під головуванням заступника міського голови Олександра Світличного на розгляд присутніх було запропоновано проект рішення міської ради, представлено основні переваги прийняття даного документу та окреслено подальші дії з реалізації проекту.

Згодом індустріальний парк «Кривбас» було передано на розгляд засідання постійно діючої міжвідомчої комісії при Мінекономрозвитку, Держінвестпроекту України з метою включення до Реєстру індустріальних парків України.

В результаті 21 серпня 2014 року було рекомендовано внести індустріальний парк «Кривбас» до Реєстру індустріальних парків України.

Це означає, що Кривий Ріг отримав вагомі переваги для забезпечення потоку інвестицій у місто, адже включення до Реєстру надає ряд преференцій.

Передбачається, що завдяки ІП «Кривбас» буде створено 2245 робочих місць, а об'єм інвестицій сягне 250 млн грн.

Головне завдання зараз – забезпечити повноцінне наповнення території парку виробничими потужностями задля його ефективного функціонування.