Просторова концепція індустріального парку у м. Кривому Розі

Просторова концепція парку може бути розписана наступним чином:

Територіальний поділ індустріального парку у м. Кривому Розі

Фахівцями КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради було розроблено Концепцію індустріального парку на території міста Кривого Рогу, відображає основні правові, організаційні, економічні умови створення та функціонування індустріального парку в місті Кривому Розі та розроблена відповідно до Закону України «Про індустріальні парки», Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року, затвердженого рішенням міської ради від 23.11.2011 № 711 (зі змінами), Програми розвитку малого й середнього підприємництва в місті на 2013-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2012 № 1577, генерального плану міста Кривого Рогу, затвердженого рішенням міської ради від 21.12.2011 №789.

Результати створення та функціонування індустріального парку у м. Кривому Розі

Метою створення та функціонування індустріального парку у м. Кривому Розі є створення сприятливих умов для системної активізації інвестиційної діяльності в місті, диверсифікація економіки Кривого Рогу з урахуванням ресурсів та конкурентних переваг, а також створення нових робочих місць.

Концепція створення індустріального парку у м. Кривому Розі

Активізація інвестиційної діяльності є пріоритетною умовою стабільного розвитку будь-якого регіону, яка здатна акумулювати фінансові та матеріальні ресурси як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів, а отже робота над створенням сприятливого інвестиційного клімату у регіоні – є одним із найвагоміших факторів успішної діяльності по розвитку економіки регіону.

Створення індустріального парку в м. Кривому Розі – крок до диверсифікації економіки міста

Найважливішими параметрами, що визначають сьогодні інвестиційну привабливість будь-якого регіону, є наявні ресурси, рівень розвитку інноваційної діяльності, а також ступінь активності місцевої влади щодо формування нормативно-правового поля стимулювання розвитку інноваційної активності та економічно активного населення регіону.